Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Yên Thái

Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
0972800938
th.thcsyenhung@gmail.com