Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 1
Năm 2021 : 2.641
 • Nguyễn Văn Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   hoanth.thcsnh70@gmail.com
 • Doãn Hồng Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0385559259
  • Email:
   doanhongduongnahau@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Ban giám hiệu những nhiệm vụ sau:

   +Phụ trách và phân công các thành viên trong tổ thực hiện các nhiệm vụ:

   -Phụ trách việc theo dõi cơ sở vật chất nhà trường, trang thiết bị điện, nước, mạng internet.

    -Trang trí biểu bảng trường lớp, chuẩn bị khánh tiết, cơ sở vật chất, âm thanh loa đài  các ngày Lễ , Hội, họp, cuộc thi, giao lưu ...do nhà trường tổ chức.

   -Phụ trách công tác theo dõi bảo quản sử dụng: Sách, TB, ĐD trang thiết bị dạy học, công cụ dụng cụ phục vụ cho các hoạt động của nhà trường.

   -Phụ trách và phân công việc mua sắm văn phòng phẩm, các vật dụng, công cụ phục vụ cho công tác chuyên môn, công tác LĐVS, văn nghệ, TTDT, sinh hoạt, vệ sinh và các vật dụng phục cho các ngày Lễ , Hội, họp, cuộc thi, giao lưu ...do nhà trường tổ chức  của  nhà trường khi được nhà trường phê duyệt.

   -Quản lý cấp phát các văn phòng phẩm phục vụ cho công tác quản lý, hoạt động chuyên môn, các vật dụng phục vụ sinh hoạt, vệ sinh…

   -Bảo quản các vật dụng, công cụ phục vụ cho công tác chuyên môn, công tác công tác LĐVS, văn nghệ, TTDT và các vật dụng phục cho các ngày Lễ, Hội, họp, cuộc thi, giao lưu.  

   -Phụ trách công tác hoạt động VHTDTT, LĐVS xây dựng cảnh quan sư phạm, chăm sóc cây cảnh, cây xanh, vườn hoa.

   -Tham mưu cho hiệu trưởng công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ phục phụ các hoạt động của nhà trường.

   Các nhiệm vụ khác do HT phân công

 • Trần Đình Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dinhduydc@gmail.com
 • Trần Thị Bé
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ văn phòng- Thủ quỹ kiêm văn thư
  • Email:
   nganhads@gmail.com
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Email:
   trandungvy1988@gmail.com
 • Lê Thị Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Email:
   lenaanthinh2@gmail.com
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới