Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 1
Năm 2021 : 2.641
 • Triệu Thúy Xoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0374093391
  • Email:
   thuyxoanthcs@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác vận động đảng viên tham gia hoạt động các phong trào. 
   - Phụ trách công tác tài chính Đảng trong chi bộ 
   - Báo cáo kết quả thực hiện do mình phụ trách.

 • Nguyễn Thị Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0977886015
  • Email:
   huumn1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Giúp bí thư chi bộ thực hiện một số nhiệm vụ
   - Phụ trách công tác phát triển Đảng.
   - Phụ trách công tác kiểm tra giám sát.
   - Phụ trách, triển khai các phong trào thi đua chi bộ
   - Báo cáo kết quả thực hiện do mình phụ trách
   - Thư ký chi bộ ghi chép các cuộc họp chi bộ
    
 • Nguyễn Văn Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0972800938
  • Email:
   hoanth.thcsnh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Bí thư đại diện cho chi ủy, chi bộ, thực hiện lãnh đạo, tổ chức các hoạt động của chi ủy, chi bộ theo các Quy định nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và các nguyên tắc ghi trong Điều lệ Đảng.
   - Bí thư chi bộ chịu trách chung về công tác lãnh đạo của chi ủy, đồng thời trực tiệp phụ trách công tác tư tưởng.
   - Lãnh đạo việc chấp hành Chỉ thị, Nghị Quyết của cấp trên
   - Lãnh đạo và giám sát các hoạt động của chính quyền, đoàn thể.
   - Kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, sử dụng thu chi tài chính Đảng. 
   - Phụ trách xây dựng các loại kế hoạch trong nhiệm kỳ.
   - Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về kết quả hoạt động
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới