Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 1
Năm 2021 : 2.641
 • Nguyễn Văn Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0972800938
  • Email:
   hoanth.thcsnh70@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Yên Hưng về kết quả công tác của đơn vị, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị theo nhiệm vụ năm học.

   - Quản lý chung các hoạt động của nhà trường theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học, trường Mầm non.

   - Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các mảng công việc:

   1) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền và Ban đại diện cha mẹ PHHS.

   2) Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; khen thưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định. Khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh theo quy định. ...

   3) Quản lý hành chính; quản lý cơ sở vật chất, thư viện, trang thiết bị đồ dùng dạy học các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường;

   4) Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

   5) Công tác kiểm tra nội bộ, bổ nhiệm Tổ trưởng , Tổ phó chuyên môn, Tổ trưởng, tổ phó VP.

   6) Quản lý hồ sơ viên chức.

   7) Sinh hoạt chuyên môn ở tổ VP-N2, chỉ đạo hoạt động Tổ VP-N2; Giảng dạy 2 tiết / tuần.

   8)Phụ trách kiểm định chất lượng, công tác bảo trợ trẻ của tầm nhìn.

 • Ngô Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng THCS- CTCĐ
  • Điện thoại:
   0169762259
  • Email:
   haiyenloc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng các mảng công việc và các NV được giao.

   1- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc chuyên môn khối THCS; phân công, lên TKB dạy thay cho GV đi công tác, nghỉ ốm, nghỉ việc gia đình trong 1 tuần, trên 1 tuần phải thống nhất trong BGH.

   -Trực lãnh đạo khi đồng chí Hiệu trưởng nghỉ đi công tác hoặc việc gia đình.

   -Tham gia đánh giá xếp loại viên chức đối với GV THCS

   2- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc PCGD THCS.

   4- Lưu giữ  học bạ THCS các hồ sơ chuyên môn THCS.

   5.Phụ trách tổng hợp kết quả BDTX cả trường, Tổng hợp Emis toàn trường, phần mềm EDU

   6-Theo dõi và và kiểm tra việc cập nhập sổ sách, sử dụng đồ đùng dạy học khối THCS.

   7-Tham mưu cho hiệu trưởng các giải pháp về nâng cao chất lượng GD toàn diện khối THCS.

   8-Sinh hoạt ở tổ CM THCS, trực tiếp giảng dạy 4 tiết/ tuần theo chuyên môn đào tạo.

   9-Thực hiện một số NV khác do HT phân công

 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng phụ trách Tiểu học
  • Điện thoại:
   01672026818
  • Email:
   hayh1972@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng các mảng công việc và các nhiệm vụ được giao:

   1- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc hoạt động chuyên môn khối TH, phân công, lên TKB dạy thay cho GV đi công tác, nghỉ ốm, nghỉ việc gia đình trong 1 tuần, trên 1 tuần phải thống nhất trong BGH. Phụ trách đôn đốc các hoạt động ngoài giờ lên lớp khối TH; phụ trách BD TX khối TH.

   2- Tham gia đánh giá xếp loại viên chức theo quy định hiện hành đối với GV TH.

   3- Trực tiếp chỉ đạo, tổng hợp báo cáo làm đầu mối công tác PCGD toàn xã; Phụ trách đoàn thể (Đoàn TNCSHCM, Đội TNTP HCM), các hoạt động văn hóa, văn nghệ  TDTT của học sinh trong nhà trường.

   4-Quản lý học bạ của HS tiểu học, các hồ sơ chuyên môn TH.

   5-Tham mưu cho hiệu trưởng các giải pháp về nâng cao chất lượng GD toàn diện học sinh khối TH.

   6.Theo dõi và và kiểm tra việc cập nhập sổ sách, sử dụng đồ đùng dạy học khối TH.

   7-Sinh hoạt ở tổ CM Tiểu học, chỉ đạo tổ chuyên môn  TH,  trực tiếp giảng dạy 4  tiết/ tuần theo chuyên môn đào tạo ở khối TH.

   8-Thực hiện một số NV khác do HT phân công.

 • Nguyễn Thị Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng phụ trách mầm non
  • Điện thoại:
   0977886015
  • Email:
   huumn1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng các mảng công việc và các nhiệm vụ được giao:

   1. Quản lý chỉ đạo, đôn đốc chuyên môn bậc học MN. Phụ trách công tác báo cáo thi đua khen thưởng cả trường; phân công, lên TKB dạy thay cho GV đi công tác, nghỉ ốm, nghỉ việc gia đình trong 1 tuần, trên 1 tuần phải thống nhất trong BGH.

   Phụ trách Bồi dưỡng TX khối MN; tham gia đánh giá xếp loại viên chức theo quy định hiện hành đối với GV khối MN, và nhân viên y tế.

   2. Quản lý việc thực hiện ngày giờ công và việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của giáo viên bậc học MN; nhân viên y tế. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc PCGD Mầm non.

   3. Phụ trách CSVC và theo dõi việc sử dụng các tài sản, đồ dùng trang thiết bị…  phục vụ các hoạt động của bậc học MN. Tham mưu cho HT việc tu sửa, mua sắm các tài sản, đồ dùng, trang thiết bị… phục vụ cho hoạt động của bậc học MN

   4.Tham mưu cho hiệu trưởng các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, nuôi dưỡng trẻ MN.

   5. Lưu giữ các hồ sơ chuyên môn của bậc học Mầm non.

   6. Tham gia sinh hoạt ở tổ MN, trực lãnh đạo khu B mầm non, Trực tiếp tham gia giảng dạy trên lớp 04 giờ trong một tuần khối MN.

   7. Thực hiện các NV khác do HT phân công.

Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới